EU CTR Beoordelingsproces in Nederland

Leer alles over de basisprincipes van de Europese Clinical Trial Regulation (EU CTR) en krijg een grondige introductie in de EU CTR-regelgeving voor het beoordelen van geneesmiddelenonderzoek in deze EU CTR Beoordelingsproces in Nederland. De training bestaat uit 2 interactieve, online modules en 1 toets en duurt 3 uur.

 65.00

Extra informatie

Accreditatie

, ,

Functie

Taal

,

Niveau

Fase

Regio

Wetten en regels

MEER DAN 5 LICENTIES NODIG?

Neem contact op met ons bedrijfsteam om de leerbehoeften van je organisatie te bespreken en te ontdekken hoe onze trainingsoplossingen jouw bedrijf kunnen helpen transformeren.
Categorie: Tag:

LEERDOEL

 • Hoofdlijnen van de EU CTR ( EU Verordening voor Klinisch onderzoek met Geneesmiddelen voor menselijk gebruik)
 • Wanneer wordt de EU CTR van kracht en hoe ziet de overgangsregeling eruit
 • Tijdlijnen van het indienings- en beoordelingsproces binnen de EU CTR
 • Ambities van Nederland mbt de EU CTR
 • Begrijp de veranderingen en wees voorbereid op de invoering van de EU CTR eind 2021
 • Inzicht in de rollen en tijdlijnen die betrokken zijn bij het medisch-ethische beoordelingsproces van indieningsdossiers
 • De nieuwe tijdlijnen voor toetsingscommissies
 • Vereisten aan de beoordeling van indieningsdossiers volgens de EU CTR
 • Communicatie met de indiener en tijdslijnen voor beantwoorden van vragen/aanleveren aanvullende informatie

 

BESCHRIJVING

EU CTR staat voor European Clinical Trial Regulation. De verordening is de Europese wet die de opzet, indiening, uitvoer en afronding van klinisch geneesmiddelenonderzoek in de Europese Unie (EU) regelt.

De EU CTR heeft gevolgen voor iedereen die betrokken is bij klinisch geneesmiddelenonderzoek in Europa en draagt bij aan een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals indieners, beoordelaars van toetsingscommissies en de bevoegde instanties van de verschillende Europese lidstaten.

Deze online training over de EU CTR, gaat specifiek in op de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek in Europa. De training helpt je niet alleen om deze wetgeving te begrijpen, maar biedt ook een helder overzicht van alle rollen, tijdslijnen en planning die horen bij de nieuwe procedures voor de medisch-ethische beoordeling van een geneesmiddelenonderzoek. Het is een ideale training voor iedereen die vanuit een medisch-ethische toetsingscommissie betrokken is bij of verantwoordelijk is voor de beoordeling van ingediende onderzoeksdossiers.

De training biedt een gedetailleerd begrip van de EU CTR en de implicaties ervan op het beoordelingsproces. Zeer geschikt voor medewerkers van de CCMO en METC-leden. De online training duurt 3 uur en bestaat uit de module Basis, Indiening en een kennistoets. Na succesvolle afronding ontvang je een online EU CTR certificaat.

TRAININGSINHOUD

Module: Introductie

In deze module leer je het volgende:

 • De doelstelling en globale hoofdlijnen van de EU CTR
 • Op welke typen onderzoeken is de EU CTR van toepassing
 • Ambities van Nederland m.b.t. de EU CTR
 • Kansen, voordelen en moeilijkheden van de EU CTR en het indienen in de EU-portal (CTIS)
 • Hoe de overgangsperiode van CTD naar de EU eruit ziet
 • Tijdlijnen van het indienings- en beoordelingsproces binnen de EU CTR
 • Verschil in processtappen tussen indiening van een nationaal onderzoek en een internationaal onderzoek
 • Resultaten van de valideringsfase, beoordeling Deel I en beoordeling Deel II

Module: Indiening en beoordeling

In deze module leer je het volgende:

 • Processtappen, communicatie en de uitkomst van het validatieproces van Deel I (nationaal) en Deel II (multinationaal)
 • Indieningsproces via het EU-portaal (CTIS)
 • Bepaling proces welke lidstaat de rol van rapporterende lidstaat (rMS) op zich neemt
 • Overwegingen voor het beantwoorden van vragen tijdens het reviewproces en aanpassingen in het indieningsdossier
 • Samenstelling toetsingscommissie
 • Toetsen of de klinische proef binnen de scope van de EU CTR valt
 • Toetsing van de volledigheid en aanvaardbaarheid van het klinisch onderzoek en het indieningsdossier
 • Geconsolideerde en gecoördineerde evaluatie
 • Beoordelen en de vereisten voor het beoordelingsrapport

Module: Kennistoets

De kennistoets omvat:

 • 20 vragen
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels
 • Feedback per vraag (achteraf)
 • 3 pogingen
 • Online certificaat bij een score van 80 of hoger

ALTIJD EN OVERAL LEREN

Leer in je eigen tempo op je smartphone, tablet of computer. Je hebt een jaar lang toegang tot de training en hulpmiddelen, zodat u ook na afloop van de training informatie kunt opzoeken.

LEER VOORTDUREND

Continu leren kan zowel de kwaliteit van klinisch onderzoek verbeteren als zorgen voor een gemotiveerd onderzoeksteam. Jij profiteert van een beter kennisbehoud en minder risico’s. Wanneer een reglementaire update wordt aangekondigd, updaten we de trainingsmodules en stellen wij je op de hoogte, zodat je de bijgewerkte module kunt nemen en een nieuw GCP-certificaat kunt behalen.  

VERDIEN JE GCP-CERTIFICAAT

Met onze trainingen kun je jouw essentiële certificaat verdienen en behouden. In je GCP-paspoort kun je nu precies zien op welke versie van een trainingsmodule je het laatst bent getraind. Deze documentatie in combinatie met de changelog zal auditors, managers en inspecteurs informeren over de naleving van de huidige regelgeving door de medewerker.  

beoordelingen

Wees de eerste om “EU CTR Beoordelingsproces in Nederland” te beoordelen

KEN JE IEMAND DIE DEZE TRAINING LEUK ZOU VINDEN? DEEL HET MET ZE…