EU CTR Indieningsproces en VGO in Nederland

Leer alles in de EU CTR Indieningsproces en VGO in Nederland training over de Europese Clinical Trial Regulation (EU CTR) en krijg een grondige introductie in de EU CTR-regelgeving voor het voorbereiden en indienen van onderzoeksdossiers in deze EU CTR Indieningsproces en VGO in Nederland. De training bestaat uit 4 interactieve, online modules en 2 toetsen en duurt 5 uur.

 80.00

Extra informatie

Functie

, ,

Taal

,

Niveau

Fase

Regio

Wetten en regels

Accreditatie

, ,

MEER DAN 5 LICENTIES NODIG?

Neem contact op met ons bedrijfsteam om de leerbehoeften van je organisatie te bespreken en te ontdekken hoe onze trainingsoplossingen jouw bedrijf kunnen helpen transformeren.
Categorie: Tag:

LEERDOEL

 • Hoofdlijnen van de EU CTR ( EU Verordening voor Klinisch onderzoek met Geneesmiddelen voor menselijk gebruik)
 • Wanneer wordt de EU CTR van kracht en hoe ziet de overgangsregeling eruit
 • Tijdlijnen van het indienings- en beoordelingsproces binnen de EU CTR
 • Ambities van Nederland mbt de EU CTR
 • Begrijp de veranderingen en wees voorbereid op de invoering van de EU CTR eind 2021
 • Inzicht in de rollen en tijdlijnen die betrokken zijn bij het medisch-ethische beoordelingsproces van indieningsdossiers
 • Hoe indieningsdossiers te ontwikkelen in overeenstemming met de nieuwe EU CTR-verordening
 • Vereisten aan de opzet van indieningsdossiers volgens de EU CTR
 • De nieuwe tijdlijnen voor toetsingscommissies en indieners
 • Communicatie met de toetsingcommissie en tijdslijnen voor beantwoorden van vragen/aanleveren aanvullende informatie

 

BESCHRIJVING

EU CTR staat voor European Clinical Trial Regulation. De verordening is de Europese wet die de opzet, indiening, uitvoer en afronding van klinisch geneesmiddelenonderzoek in de Europese Unie (EU) regelt. De nieuwe EU CTR heeft gevolgen voor iedereen die betrokken is bij klinisch geneesmiddelenonderzoek in Europa en draagt bij aan een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals indieners, beoordelaars van toetsingscommissies en de bevoegde instanties van de verschillende Europese lidstaten. Deze basis online training over de EU CTR, gaat specifiek in op de voorbereiding, indiening en beoordeling van geneesmiddelenonderzoek in Nederland. De training helpt je niet alleen om deze nieuwe wetgeving te begrijpen, maar geeft je inzicht in hoe je indieningsdossiers opstelt volgens de EU CTR, vertelt over indieningsstrategieën en biedt een helder overzicht van alle rollen, tijdslijnen en planning die horen bij de procedures voor de medisch-ethische beoordeling van een geneesmiddelenonderzoek.

Het is een ideale basistraining die geschikt is voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, ontwikkeling en indiening van indieningsdossier voor geneesmiddelenonderzoek in Nederland. De e-learning is perfect voor: start-up groepen in geneesmiddelenbedrijven en CRO’s en research coördinatoren. De online training duurt 6 uur en bestaat uit de module Basis, Voorbereiding, VGO, Indiening en Beoordeling en een kennistoets. Na succesvolle afronding ontvang je een online EU CTR en VGO certificaat.

TRAININGSINHOUD

Module: Introductie

In deze module leer je het volgende:

 • De doelstelling en globale hoofdlijnen van de EU CTR
 • Op welke typen onderzoeken is de EU CTR van toepassing
 • Ambities van Nederland m.b.t. de EU CTR
 • Kansen, voordelen en moeilijkheden van de EU CTR en het indienen in de EU-portal (CTIS)
 • Hoe de overgangsperiode van CTD naar de EU eruit ziet
 • Tijdlijnen van het indienings- en beoordelingsproces binnen de EU CTR
 • Verschil in processtappen tussen indiening van een nationaal onderzoek en een internationaal onderzoek
 • Resultaten van de valideringsfase, beoordeling Deel I en beoordeling Deel II
 • Verschil tussen het indieningsproces van investigator-initiated onderzoek en sponsor (farma/biotech) initiated onderzoek

Module: Voorbereiding van het indieningsdossier

In deze module leer je het volgende:

 • Reikwijdte van de EU CTR en internationale verschillen
 • Voorbereiden en indienen van het indieningsdossier volgens de EU CTR
 • Rollen en verantwoordelijkheden bij voorbereiding van indiening, incl legal representative
 • Voor- en nadelen verschillende indieningsstrategieën
 • Overgangsperiode
 • Kent de functies en werking van de EU-portal (CTIS)
 • Inhoud indieningsdossier Deel I en van Deel II, incl protocol, CTA, pediatrisch onderzoeksplan
 • Indieningsproces investigator geïnitieerd onderzoek en sponsor (farma/biotech) geïnitieerd onderzoek
 • Definitie en criteria voor gebruik en documentatie van auxiliary medicinal product (AxMP)
 • Eisen aan indieningsdossier bij onderzoek met wilsonbekwame personen, klinische proeven in noodsituaties, of onderzoek met zwangere of borstvoeding gevende vrouwen
 • Eisen aan productie en labelen voor geneesmiddelen voor onderzoek (IMP’s)
 • Eisen aan (aansprakelijkheids-) verzekering

Module: VGO

In deze module leer je het volgende:

 • Het proces
 • De 4 stappen van de procedure Lokale Haalbaarheid
 • De procedure Lokale Haalbaarheid in beeld
 • Voor welke typen onderzoek de VGO van toepassing is
 • Deel A en deel B van de VGO
 • Verhouding VGO tot andere documenten
 • De tijdslijnen van de procedure Lokale Haalbaarheid

Module: Indiening en beoordeling

In deze module leer je het volgende:

 • Processtappen, communicatie en de uitkomst van het validatieproces van Deel I (nationaal) en Deel II (multinationaal)
 • Indieningsproces via het EU-portaal (CTIS)
 • Bepaling proces welke lidstaat de rol van rapporterende lidstaat (rMS) op zich neemt
 • Overwegingen voor het beantwoorden van vragen tijdens het reviewproces en aanpassingen in het indieningsdossier
 • Samenstelling toetsingscommissie
 • Toetsen of de klinische proef binnen de scope van de EU CTR valt
 • Toetsing van de volledigheid en aanvaardbaarheid van het klinisch onderzoek en het indieningsdossier
 • Geconsolideerde en gecoördineerde evaluatie
 • Beoordelen en de vereisten voor het beoordelingsrapport
 • Vereisten voor het starten van een goedgekeurd klinisch onderzoek

Module: Kennistoets

De kennistoets omvat:

 • 30 (EU CTR) en 8 (VGO) vragen
 • Beschikbaar in Nederlands en Engels
 • Feedback per vraag (achteraf)
 • 3 pogingen
 • Online certificaat (EU CTR en VGO) bij een score van 80 of hoger

ALTIJD EN OVERAL LEREN

Leer in je eigen tempo op je smartphone, tablet of computer. Je hebt een jaar lang toegang tot de training en hulpmiddelen, zodat u ook na afloop van de training informatie kunt opzoeken.

LEER VOORTDUREND

Continu leren kan zowel de kwaliteit van klinisch onderzoek verbeteren als zorgen voor een gemotiveerd onderzoeksteam. Jij profiteert van een beter kennisbehoud en minder risico’s. Wanneer een reglementaire update wordt aangekondigd, updaten we de trainingsmodules en stellen wij je op de hoogte, zodat je de bijgewerkte module kunt nemen en een nieuw GCP-certificaat kunt behalen.  

VERDIEN JE GCP-CERTIFICAAT

Met onze trainingen kun je jouw essentiële certificaat verdienen en behouden. In je GCP-paspoort kun je nu precies zien op welke versie van een trainingsmodule je het laatst bent getraind. Deze documentatie in combinatie met de changelog zal auditors, managers en inspecteurs informeren over de naleving van de huidige regelgeving door de medewerker.  

beoordelingen

Wees de eerste om “EU CTR Indieningsproces en VGO in Nederland” te beoordelen

KEN JE IEMAND DIE DEZE TRAINING LEUK ZOU VINDEN? DEEL HET MET ZE…