De faculteit sociale wetenschappen, sectie gezondheid- medische en neuropsychologie (GMN) van Universiteit Leiden is hard aan het werk om een kwaliteitstandaard neer te zetten voor hun onderzoek. GCP Central werd uitgenodigd om een WMO/GCP training te geven.

Gedragswetenschappelijk onderzoek heeft andere dilemma’s dan ander WMO plichtig onderzoek. Wanneer je onderzoek doet naar lifestyle interventies bij patiënten met een chronische ziekte, de effecten van cognitieve gedragstherapie en het effect van stress op reumatoïde arthritis, wat kom je dan voor dilemma’s tegen? De cursisten geven aan dat ze voornamelijk steeds de afweging te moeten maken of een onderzoek wel- of niet WMO plichtig is. Want wanneer is een vragenlijstonderzoek WMO plichtig? Is een onderzoek met gezonde mensen over de impact van stress een medisch wetenschappelijk onderzoek? Deze en soortgelijke casussen leidden tot interessante discussies.

Het is duidelijk dat WMO/GCP regels hier net zo goed gelden, maar de toepassing en context zijn anders. In de training hebben we dan ook meer focus gelegd op documentatie, indienen en verantwoordelijkheden, dan op het melden van bijwerkingen. Daarnaast spraken we over de door de sectie GMN opgestelde onderzoeksprocedures die gebaseerd zijn op de GCP richtlijnen. De procedures zijn een goede basis voor kwalitatief hoogstaand onderzoek dat op deze afdeling wordt opgezet en uitgevoerd. Door onderzoekers welke nu ook landelijk WMO/GCP gecertificeerd zijn.