Voor de inhoud van onze GCP training werken we samen met artsen, onderzoekers, medisch directeuren, CRA’s, auditors, research verpleegkundigen en vele anderen. Hun ervaring, kennis en dagelijkse dilemma’s tijdens klinisch onderzoek, geven input aan onze cases en zorgen dat de GCP richtlijnen tot leven komen. Dus zaten er afgelopen drie maanden in totaal vijftien experts bij ons aan tafel. We vroegen hen: waar is behoefte aan? Wat betekent GCP in jullie dagelijkse praktijk? Hoe leer je GCP het best?

Een raamwerk van leerdoelen

Met de gesprekken wilden we in de eerste plaats uitvinden wat cursisten moeten kunnen en kennen volgens GCP en welke rollen (monitor, onderzoeker en sponsor) daarbij een rol spelen. Dit hebben we ondergebracht in een taxonomie: het raamwerk waarin alle leerdoelen staan die aangeven wat alle betrokkenen in het klinisch onderzoek moeten kennen en kunnen zodat zij voldoen aan de GCP richtlijnen en de van toepassing zijnde Europese en landelijke wetgeving (WMO). In de taxonomie hebben we allerlei dilemma’s opgenomen die een rol spelen in de praktijk.

Dilemma’s?

Een voorbeeld van zo’n dilemma is: Een kind met een enzymziekte wordt met een vliegtuig vanuit het buitenland ingevlogen naar een ziekenhuis om deel te nemen aan een klinisch geneesmiddelenonderzoek. Dit brengt wat praktische dilemma’s met zich mee, want wanneer start de studie en moet je informed consent hebben afgenomen? Als je het vliegtuig ingaat of als je in het nieuwe ziekenhuis aankomt? Wie laat je het informed consent afnemen? En aan welke landelijke wet moet je voldoen?

Hoe kennisuitwisseling weer tot meer kennis leidt

Doordat dergelijke praktische dilemma’s boven tafel kwamen, leerden de aanwezigen onderling al van elkaar. Er ontstonden levendige discussies over verantwoordelijkheden en taken, maar ook over de praktische implementatie van de kaders en wetten. Marco van Brussel (onderzoeker bij UMC Utrecht):‘Door in deze bijeenkomsten alleen al te praten met de andere experts, kreeg ik nieuwe inzichten in GCP. Het is erg leerzaam om verschillende praktijkvoorbeelden vanuit andere ziekenhuizen te horen, maar ook om te leren hoe een voorzitter van een ethische commissie tegen zaken aankijkt’.

Ilse Fijn (onderwijskundige bij GCP Central): ‘De gesprekken waren erg geslaagd. De experts konden ons haarfijn uitleggen hoe de verschillende regels vanuit GCP in elkaar zaten. Met deze kennis en ervaring kunnen we de GCP training echt relevant maken voor de deelnemers. Wat is wanneer belangrijk voor jou als onderzoeker of monitor? En hoe pas je dan de regels toe?’

Meer weten over hoe we onze trainingen inrichten? Bekijk onze trainingspagina of neem contact met ons op. Wil je input leveren en meedenken? Dat kan natuurlijk ook. Neem contact op met Marieke om de mogelijkheden te bespreken.