Blog door Ruben Timmerman, Springest

E-learning is populair. Uit recent onderzoek van Nidap en Springest blijkt dat bijna 75 procent van de werknemers graag een deel van zijn training of opleiding via e-learning volgt. Toch volgt vrijwel iedereen bij voorkeur nog steeds tenminste een deel van zijn opleiding klassikaal.

Werknemers willen maatwerk bij het volgen van een opleiding of training en kiezen daarbij meestal voor private opleiders. Deze instituten lijken het beste aan te sluiten bij wensen die het makkelijker maken werk, privé en leren te combineren. Professionals leren bijvoorbeeld graag ’s avonds, online, in het weekend of tijdens werktijd. Aan deze behoeften komt e-learning ook tegemoet.

E-learning meest in trek bij langere opleiding
Van de 3.000 ondervraagde professionals geeft 71 procent aan korte cursussen gedeeltelijk door middel van e-learning te willen volgen. 43 procent wil voor dit type opleiding wel een online zelfstudie volgen en 67 procent zou graag online colleges volgen. Als het om langere opleidingen gaat, is 75 procent geïnteresseerd dit gedeeltelijk via e-learning te doen. 47 procent heeft hierbij interesse in online zelfstudie en 71 procent volgt graag online colleges bij opleidingen.

Behoefte aan flexibiliteit
E-learning wordt dus zowel voor cursussen als volledige opleidingen als waardevolle toevoeging beschouwd, maar bij opleidingen net iets meer. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in de grotere tijdsinvestering die voor een opleiding nodig is en een daarmee samenhangende behoefte aan meer flexibiliteit. Ook kan een focus op kennis versus vaardigheden dit verschil verklaren.

Online leren populairst in horeca, onderwijs en zorg
In de handel & horeca, het onderwijs en de zorg is de behoefte aan gedeeltelijk leren via e-learning voor korte trainingen het grootst met respectievelijk 85, 80 en 78 procent. Voor langere opleidingen is met name in de bouw belangstelling voor e-learning (91%).
De bouwsector vindt e-learning voor de korte trainingen in verhouding juist het minst geschikt: slechts 57 procent wil hier korte trainingen deels online volgen. Mogelijk heeft dit te maken met de aard van de trainingen en een grotere nadruk op vaardigheden dan kennis.

Persoonlijke begeleiding
Hoewel de belangstelling voor e-learning toeneemt, wil 91 procent zijn korte training of cursus en 93 procent zijn opleiding het liefst gedeeltelijk klassikaal volgen. Persoonlijk contact wordt bij het volgen van een opleiding of training nog steeds erg gewaardeerd.

Deze laatste conclusie kunnen we ook trekken aan de hand van de ervaringen op Springest. Deze site is in korte tijd uitgegroeid tot de grootste opleidingsvergelijkingssite van Europa en telt ruim 250.000 bezoekers per maand in Nederland. Het opleidingsaanbod wordt hier steeds breder, maar de belangstelling voor klassikale trainingen neemt daarbinnen niet af.

E-learning hoeft bovendien geen vervanging te zijn van de bestaande leermethoden, maar kan hier ook een aanvulling op zijn. Zeker nu de behoefte aan continu leren groter wordt. Ook voor e-learning zijn er bovendien al initiatieven die persoonlijk contact mogelijk maken. Bijvoorbeeld via een-op-een video-chat-sessies met een coach.

Blended learning, een opleidingsvorm waarbij traditionele methoden zoals klassikale lessen gecombineerd worden met online colleges en digitale opdrachten of tests, is ook een duidelijk antwoord op de behoefte aan zowel persoonlijk contact als flexibel leren.