VGO: Introductie Training Lokale Geschiktheid Onderzoeksinstelling bij Klinisch Onderzoek in Nederland

In deze training leer je over de nieuwe procedure Lokale Haalbaarheid en de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). Deze interactieve, online training is ontwikkeld in samenwerking met de DCRF Werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid. De training bestaat uit 1 interactieve online module van 1,5 uur en een test van 8 vragen. Leer op eigen tempo alles over de VGO.

 50.00

MEER DAN 5 LICENTIES NODIG?

Neem contact op met ons bedrijfsteam om de leerbehoeften van je organisatie te bespreken en te ontdekken hoe onze trainingsoplossingen jouw bedrijf kunnen helpen transformeren.

LEERDOEL

 • Benoemen dat de VGO en de procedure Lokale haalbaarheid van toepassing zijn op al het WMO plichtig onderzoek in Nederland
 • Uitleggen wat het doel van de procedure Lokale haalbaarheid is.
 • Uitleggen wat het effect is van het verhogen de snelheid en efficiency van lokale haalbaarheidsprocessen.
 • Benoemen wat de hoofdlijnen van de procedure Lokale haalbaarheid zijn.
 • Benoemen welke documenten moeten worden herzien bij opmerkingen tijdens de beoordelingsprocedure van de METC.
 • Benoemen dat de VGO een verklaring is waarmee de Raad van Bestuur verklaart dat instelling geschikt is.
 • Uitleggen dat alleen Deel A van de VGO wordt ingediend en de Bijlagen het ziekenhuis niet verlaten.
 • Benoemen welke templates beschikbaar zijn op de website van de CCMO.
 • Benoemen wat de tijdlijnen van de aanlevering en ondertekening van de CTA, het protocol en de VGO zijn.

 

BESCHRIJVING

De procedure voor het indienen van een lokale uitvoerbaarheidsverklaring voor WMO-plichtig onderzoek, de zogenaamde procedure Lokale Haalbaarheid, verandert in 2021. In de nieuwe werkwijze is de Onderzoeksverklaring vervangen door de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO). De periode 1 december 2020 – eind 2021 is een overgangsperiode waarin opdrachtgevers kunnen kiezen of ze voor de toetsing van de geschiktheid van de deelnemende onderzoeksinstellingen gebruik maken van de Onderzoeksverklaring of de VGO. Het gebruik van de VGO wordt verplicht vanaf eind 2021. Leer nu over de nieuwe procedure en de VGO en ben voorbereid op deze verandering! In deze training worden alle stappen van de nieuwe procedure Lokale Haalbaarheid uitgelegd aan de hand van een herkenbare casus. De traning is geschikt voor (hoofd)onderzoekers, onderzoeksverpleegkundigen, onderzoekscoördinatoren en andere medewerkers op onderzoekslocaties. Ook is de training geschikt voor medewerkers van farmaceutische bedrijven en CRO’s die betrokken zijn bij de (voorbereiding van) indiening van het onderzoeksdossier.

 • Erkend certificaat
 • Efficiënte en interactieve online learning
 • Eenvoudig toegankelijk via smartphone, tablet of desktop
 • Modulair leren op je eigen tempo

Deze online training is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de DCRF Werkgroep Lokale Uitvoerbaarheid met bijdragen van experts vanuit STZ ziekenhuizen, UMC’s, algemene ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, CRO’s en Platform Onderzoekersnetwerken. 20% van de opbrengst van deze training wordt gedoneerd aan de DCRF. De training bestaat uit 1 online trainingsmodule en vertegenwoordigt een totale studiebelasting van 1,5 uur.

TRAININGSINHOUD

Module: Introductie

In deze module leer je het volgende:

 • Het proces
 • De lokale haalbaarheidsprocedure in beeld
 • Voor welke typen onderzoek is de VGO van toepassing
 • De 4 stappen van de procedure Lokale Haalbaarheid
 • Deel A en deel B van de VGO
 • Verhouding VGO tot andere documenten
 • De tijdslijnen van de procedure Lokale Haalbaarheid
 

Module: Kennistoets

De kennistoets omvat:

 • 8 vragen
 • Beschikbaar in Engels Nederlands
 • Feedback per vraag (achteraf)
 • 3 pogingen
 • Online certificaat bij een score van 80 of hoger

ALTIJD EN OVERAL LEREN

Leer in je eigen tempo op je smartphone, tablet of computer. Je hebt een jaar lang toegang tot de training en hulpmiddelen, zodat u ook na afloop van de training informatie kunt opzoeken.

LEER VOORTDUREND

Continu leren kan zowel de kwaliteit van klinisch onderzoek verbeteren als zorgen voor een gemotiveerd onderzoeksteam. Jij profiteert van een beter kennisbehoud en minder risico’s. Wanneer een reglementaire update wordt aangekondigd, updaten we de trainingsmodules en stellen wij je op de hoogte, zodat je de bijgewerkte module kunt nemen en een nieuw GCP-certificaat kunt behalen.  

VERDIEN JE GCP-CERTIFICAAT

Met onze trainingen kun je jouw essentiële certificaat verdienen en behouden. In je GCP-paspoort kun je nu precies zien op welke versie van een trainingsmodule je het laatst bent getraind. Deze documentatie in combinatie met de changelog zal auditors, managers en inspecteurs informeren over de naleving van de huidige regelgeving door de medewerker.  

beoordelingen

Wees de eerste om “VGO: Introductie Training Lokale Geschiktheid Onderzoeksinstelling bij Klinisch Onderzoek in Nederland” te beoordelen

KEN JE IEMAND DIE DEZE TRAINING LEUK ZOU VINDEN? DEEL HET MET ZE…