Sinds januari 2016 zijn het TweeSteden ziekenhuis en het St. Elisabeth Ziekenhuis gefuseerd tot het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Het is een van de 26 Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) in Nederland. Dat betekent extra aandacht voor opleiding en onderzoek. Marika Trieling-Laan en Marte Hoogstraaten van het wetenschapsbureau ETZ, vertellen over de invulling daarvan wat betreft GCP training.

Jullie werken inmiddels twee jaar met de GCP training van GCP Central. Hoe is dat zo gekomen?
Marika: “Toen het nog twee ziekenhuizen waren, werkten we allebei met andere aanbieders. Na de fusie hebben we gekeken naar de voor- en nadelen van elke aanbieder. Wat we vooral misten, was een goede structuur in de training waarbij je stap voor stap wordt meegenomen door onderzoeksland. Bij GCP Central is dat heel goed opgezet. Bovendien wordt de training aangeboden in de vorm van e-learning, waardoor deelnemers de scholing kunnen volgen wanneer het hen uitkomt.”

Zijn jullie meteen overgestapt?
Marte: “We hebben eerst een pilot gedaan: een combinatie van e-learning en klassikale aanvullende training. De reacties waren positief. We hebben inmiddels drie rondes gedraaid. Het eerste jaar hadden we 24 licenties en dit jaar 50. Die zijn al op. We kijken nu met andere STZ ziekenhuizen of we gezamenlijk kunnen inkopen. Zo kunnen we een korting krijgen.”

“Wat ons tijdens de pilot ook beviel was de mogelijkheid tot eigen inbreng. Zo bieden we naast e-learning ook altijd nog die klassikale scholingsochtend. De eerste keer deed GCP Central die, maar nu geven we de scholingsochtend zelf. Marieke was daar heel flexibel in. Die scholingsochtend is trouwens erg populair, volgens mij doet ongeveer 75% van de onderzoekers eraan mee. De ochtend biedt extra input, er is ruimte voor vragen naar aanleiding van de training, en we bereiden deelnemers voor op het examen. Bovendien geven wij extra informatie over hoe onderzoek op te zetten en uit te voeren in het ETZ.

Want hoe werkt het? Is iedereen die betrokken is bij onderzoek in het ETZ verplicht de training te doen?
Marika: “Bij elk WMO-plichtig onderzoek is de lokale hoofdonderzoeker verplicht GCP gecertificeerd te zijn en daarmee het EMWO examen met succes af te ronden. Alle overige betrokkenen als A(N)IOS, coassistenten en research verpleegkundigen mogen de training doen en kiezen of ze het examen afleggen.”

“Het animo voor de training is hoog. Dat komt ook omdat het wetenschapsbureau steeds meer bekend is in huis. Hier hebben we de afgelopen jaren in geïnvesteerd. Zo hebben we ons in het begin gepresenteerd op de afdelingen, geven we doelgroepspecifieke trainingen en informatiebijeenkomsten, sturen we nieuwsbrieven uit. Zo is ook het belang van GCP meer duidelijk geworden. Ons doel is onderzoekers te faciliteren. We willen dat onderzoekers GCP volgen om de kwaliteit van de uitvoering van onderzoek te waarborgen. We helpen ze ook bij het organiseren van de papierwinkel en het regelen van goedkeuring voor de start van het onderzoek .”

Wat verwacht je voor de toekomst?
Marika: “GCP en BROK training worden steeds belangrijker. Landelijk is er meer aandacht voor de regelgeving, bijvoorbeeld vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het STZ-bureau. Dat komt door een aantal fraudegevallen, maar ook door een sterker bewustzijn en kritische blik van ‘doe ik mijn onderzoek op een zo goed mogelijke manier?’ Bij het Wetenschapsbureau denken we continu na over hoe we goed onderzoek op de beste manier kunnen organiseren. Door de fusie is er meer mankracht waardoor we door goede samenwerking meer tijd hebben nieuwe zaken op te zetten..”

Wat zou je GCP Central nog mee willen geven?
Marte: “Wat fijn is dat er echt wat gebeurt met onze input. Tussentijdse problemen bij de e-learning pakt GCP Central direct op en er volgt altijd een snelle terugkoppeling. Daarnaast evalueren we de gehele training mondeling tijdens de klassikale bijeenkomst, en in een korte enquête na het examen. Veel deelnemers vinden de stof en/of het examen moeilijk, maar slagen dan toch. Vandaar die verschillende momenten. Deze feedback sturen we door en ook hier gaat GCP Central mee aan de slag.
Bovendien voert GCP Central veranderingen in de regelgeving direct door in de e-learning. Dat maakt het prettig samenwerken met GCP Central.”

“Het enige punt van kritiek is dat de training nu zo is opgebouwd dat je eerst een testvraag krijgt of je iets weet, en pas daarna de materie wordt behandeld. Dat is een didactische keuze volgens GCP Central, maar wij krijgen er veel commentaar op. Mensen worden onzeker omdat ze dan veel fout hebben (de stof moet immers nog komen). We krijgen dan berichten: Ik heb elke vraag fout! Het antwoord komt pas na de vraag! Hoe kan ik dit weten? Een goede introductie op hoe de les zal verlopen, zal daarin al veel schelen denk ik.”

Download het interview en doe inspiratie op hoe ook jouw organisatie de mogelijkheden van online en blended WMO/GCP training kan inzetten.