Leren over WMO/GCP √©n punten verdienen voor PE-online… De online WMO/GCP training is geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen. Je leert dus niet alleen over de opzet en uitvoer van klinisch onderzoek, maar ontvangt ook je punten voor nascholing in PE-online. Elke deelnemer die na 7 juli 2015 zijn training met goed gevolg heeft afgerond en in aanmerking komt voor nascholingspunten, krijgt dit najaar de verdiende punten nog bijgeschreven.

Voor medisch specialisten en huisartsen is de training door KNMG-GAIA geaccrediteerd als algemene nascholing, voor 8 punten. Bekijk hier voor welke wetenschappelijke verenigingen deze accreditatie geldt.

De V&VN, beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland, heeft de training voor zowel verpleegkundigen als verpleegkundig specialisten geaccrediteerd voor 9 punten. Dus ben je geregistreerd in het Kwaliteitsregister V&V of Verpleegkundig Specialisten Register? Kijk dan in de Scholingsagenda of start direct de cursus.

PE-online is een veelgebruikte applicatie om het registreren van permanente educatie (PE) voor diverse beroepsgroepen te vergemakkelijken. Het grootste voordeel ervan is, dat je altijd een compleet actueel overzicht heeft van je bij- en nascholing. Wij verwerken via het systeem PE-online rechtstreeks de afronding van je WMO/GCP cursus, met een maximale waarborg voor de privacy van je persoonlijke gegevens. Daardoor heb je direct inzicht in de status van je bij- en nascholingsactiviteiten.

Vanaf 2016 bieden we via de myGCP leeromgeving ook losse modules, zogenaamde cases, aan om je kennis op te halen en te verbreden. We laten deze losse modules straks ook accrediteren door KNMG-GAIA en V&VN.

We houden je op de hoogte.