Verdiepingdag WMO en GCP voor trialmedicatie apothekers & assistenten

Internationale Good Clinical Practice richtlijn (ICH-GCP), EU Directives, Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO)

 • 7,5 uur klassikaal per dag)
 • Nederlands
 • Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers
 • WMO/GCP Certificaat

Wat wordt zoal behandeld tijdens deze dag?

  • Het verdiepen en opfrissen van kennis van de ethiek, de regel- en wetgeving en de richtlijnen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek.
  • Diverse onderwerpen met betrekking tot Good Clinical Practice en trialmedicatie komen interactief aan bod. Elke docent bespreekt een casus en geeft ruimte om eigen ervaringen uit te wisselen. Hoe gaat men in diverse apotheken om met trialmedicatie?  Hoe verloopt de samenwerking met de monitor, de auditor en de onderzoeker en de researchverpleegkundige
  • Deelnemers worden gevraagd voorafgaand aan de training vragen en praktijksituaties te mailen welke dan tijdens de Verdiepingdag uitvoerig worden besproken.
  • Meer weten? Download de brochure en meldt je aan voor deze interessante training!

Meld je aan door middel van deze brochure

Locatie

Overijsselsestraat 3, Amersfoort

220,-incl. BTW, lunch en materialen