Vorige week, op 1 maart 2017, is de gewijzigde WMO in werking getreden. De NVMETC en de CCMO hebben ter verduidelijking van de wet een toetsingskader geschreven, welke medisch ethische toetsingscommissies (METC’s) helpt bij de beoordeling van niet-therapeutisch onderzoek met kinderen en wilsonbekwame volwassenen. Dit toetsingskader is natuurlijk ook handig als leidraad voor onderzoekers bij de opzet van het onderzoek.

Het toetsingskader beschrijft hoe de METC’s de risico’s en belasting kunnen beoordelen en hoe ze deze kunnen afwegen ten opzichte van het belang voor de wetenschap, maatschappij, de proefpersoon zelf en/of de groep waartoe de proefpersoon behoort. De NVMETC en CCMO hebben een handige beslisboom gemaakt waarin de afwegingen schematisch zijn weergegeven.

Beslisboom Toetsing van onderzoek met minderjarige proefpersonen. Bron: http://www.ccmo.nl/

Beslisboom Toetsing van onderzoek met minderjarige proefpersonen. Bron: http://www.ccmo.nl/

Wil je meer leren over de nieuwe WMO update? De laatste wijzigingen in deze wet zijn opgenomen in de online WMO/GCP training en de WMO/GCP herregistratie cursus in myGCP. Het toetsingskader van NVMETC en CCMO is hier te downloaden.