Acknowledge your knowledge

Binnenkort gaan we onze nieuwe myGCP Powerapp lanceren. We zijn er razend enthousiast over en geven je in deze blog een inkijkje in de ontwikkeling van de app. Waarom deze app? Omdat we tegen een oud, vastgeroest patroon aanlopen en deze graag willen doorbreken. Het erkennen van jouw kennis van de regels van klinisch onderzoek moet efficiënter en daarom zit (de verplichte) GCP certificering verweven in het systeem. Hoe werkt de app? We delen de achterliggende gedachte achter de opbouw van de app en geven een preview van hoe de app omgeving eruitziet. Wat zijn de ervaringen met de app? Ook wij doen aan een vorm van continuous learning en voerden uiteraard een paar pilots uit. De opvallendste en meest interessante resultaten delen we graag met je. 

In deze 3-delige serie nemen we je mee in het waarom en het hoe van de app, en de ervaringen uit de pilots. Dit is deel 1 en gaat over onze motivatie om de app te ontwikkelen.

Deel 1. Waarom deze app?

Met de myGCP Powerapp wordt leren nog efficiënter, dit in tegenstelling tot het klassieke studeren. Kennis wordt over langere tijd behouden, opgefrist en getoetst. Als je bepaalde leerstof door ervaring al beheerst, zoals bijvoorbeeld de principes van Good Clinical Practice, wordt dit erkend en ga je sneller door de training heen. Bovendien kan je er op een later tijdstip voor kiezen om gericht een onderwerp op te frissen als je die binnenkort nodig gaat hebben. En bij een inspectie/audit ben je altijd eenvoudig aantoonbaar gekwalificeerd én gecertificeerd.

Als (neven)effect van het lanceren van de myGCP Powerapp hopen we dat er een discussie ontstaat in onze life science sector. Een discussie over hoe we omgaan met het verkrijgen en behouden van kennis, waarom we training belangrijker vinden dan kwalificatie en waarom we onnodige tijd verspillen aan trainingen.  

Wat voel je bij het volgende stramien? Training > kennis > certificaat > klaar.

Herkenbaar? Werkzaam? Effectief? Beklemmend? Ouderwets? Verplicht?
We weten dat opgedane kennis weer wegzakt. In welke mate dat gebeurt hangt af van hoeveel je met die kennis doet. Wat is op den duur dan de waarde van zo’n certificaat? Daarnaast speelt een andere gedachte.  Wat als je door je dagelijks werk in klinisch onderzoek alle kennis vereist voor een certificaat al bezit? Waarom zou je dan nog een training moeten volgen?

Met de myGCP Powerapp wordt over langere tijd kennis aangeboden én direct getoetst. Dit gebeurt door middel van question based learning, veel variatie en herhaling op maat. Uiteraard is de inhoud van de Powerapp gebaseerd op de eind- en toetstermen van EMWO en kun je op dit moment kiezen uit de thema’s WMO, ICH-GCP, EU CTR en GDPR . We experimenteren nog met de voorwaarden voor certificering. Eén van de ideeën is om een certificaat af te geven bij een scoringspercentage van 80% of hoger, dat over een periode van 4 weken wordt vastgehouden. Dat over langere tijd aantoonbaar vasthouden van kennis past binnen onze filosofie over leren, waarover later meer. Over de tijdsduur van 4 weken valt echter wel te discussiëren. Hetzelfde geldt voor de eisen voor WMO/GCP herregistratie middels de myGCP Powerapp. Dit bespreken we op dit moment met EMWO en hopelijk kunnen we WMO/GCP herregistratie via de app binnenkort aanbieden! Want ook voor herregistratie is de app uitermate geschikt.

Wat we vooral beogen met de introductie van de myGCP Powerapp, is om een oud dogma te verlaten. Het dogma waarbij we alleen het element “training” meten en daarop certificeren. Wij meten aanwezige kennis en geven nieuwe kénnis, en de gemeten kennis wordt erkend in de vorm van certificaten. Uiteindelijk krijgen de certificaten dan ook meer waarde.

Ná het behalen van het certificaat kan de gebruiker door blijven leren via de app. Zo kan je je kennis van de verschillende stappen in klinisch onderzoek up-to-date houden en kan je specifieke kennis nog opfrissen als je die binnenkort nodig gaat hebben. Dit maakt dat continuous learning door kan gaan na het behalen van een certificaat, een belangrijk gegeven wat bij onze visie past!  

MYGCP powerapp

Tijdens het gebruik van de Powerapp heb je continu inzicht in je progressie. Bij de uitgevoerde pilots scoorde de app hoog op ‘het inzicht van kennisniveau per onderwerp’! Dit inzicht is prettig voor jezelf en ook voor ons, om de certificering te kunnen bepalen. Daarmee erkennen we dan je kennis. En dát is wat wij voor ogen hebben met de myGCP Powerapp:

To acknowledge your knowledge!

We zijn erg benieuwd wat jouw reactie is op bovenstaand stuk. Kan je je erin vinden om het oude dogma te verlaten? Discussieer je mee over de tijdsduur van certificering en herregistratie? Of heb je een ander idee? Reageer dan via LinkedIn.