Binnenkort gaan we onze nieuwe myGCP Powerapp lanceren. We zijn er razend enthousiast over en geven je in deze blog een inkijkje in de ontwikkeling van de app. Waarom deze app? Omdat we tegen een oud, vastgeroest patroon aanlopen en deze graag willen doorbreken. Het erkennen van jouw kennis van de regels van klinisch onderzoek moet efficiënter en daarom zit (de verplichte) GCP certificering verweven in het systeem. Hoe werkt de app? We delen de achterliggende gedachte achter de opbouw van de app en geven een preview van hoe de app omgeving eruitziet. Wat zijn de ervaringen met de app? Ook wij doen aan een vorm van continuous learning en voerden uiteraard een paar pilots uit. De opvallendste en meest interessante resultaten delen we graag met je.   

In de vorige 2 delen van deze 3-delige serie gingen we in op het waarom en het hoe van de app. Dit laatste deel gaat over de ervaringen uit de pilots. 

Deel 3: Wat zijn de ervaringen met de app? 

Als echte wetenschappers hebben we natuurlijk pilots uitgevoerd met de Powerapp, voordat we de app gaan lanceren. We dagen onszelf sowieso uit om onze producten voortdurend te blijven verbeteren, waarbij we dit proces ook zien als een vorm van continous learning. Hiervoor is de feedback van klanten in de vorm van beoordelingen, digitale data-analyse en de uitgevoerde pilots essentieel. Zo loopt er nu ook nog een pilot met de doelgroep CRA’s (clinical research associates).  

 In de vorige 2 delen van deze serie deelden we al een paar uitkomsten van de Powerapp pilots, die afgerond zijn. We deden deze pilots met onderzoekers en research verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen in Nederland. De app scoorde hoog op gebruiksvriendelijkheid en ‘het inzicht van kennisniveau per onderwerp’. En meer dan 50% van de gebruikers is zeer positief over de afwisselingen van de inhoud van de Powerapp. Natuurlijk hebben we meer data verzameld. 

Het belang en de toepasbaarheid van de kennis

Gedurende de pilot gaven de deelnemers  aan dat ze de kennis van wet- en regelgeving voor hun werk in het klinisch onderzoek van groter belang vonden dan bij het begin van de pilot. Dit wijst er wellicht op dat deelnemers eerst bewust onbekwaam zijn. Vervolgens zien we dat gedurende het gebruik van de Powerapp er een toegenomen toepasbaarheid van de kennis gerapporteerd wordt. De deelnemers worden dus bewust bekwaam en gaan hun kennis ook meer gebruiken. Iets wat de kwaliteit van klinisch onderzoek in het algemeen en, nog belangrijker, de veiligheid van de proefpersonen ten goede komt.  

Devices

De myGCP Powerapp kan geïnstalleerd worden op smartphone, tablet en desktop. Waar de myGCP e-learnings voor 90% op desktops worden gevolgd, wordt de myGCP Powerapp voor 90% op de mobiele telefoon gebruikt. Een opvallende bevinding. De Powerapp wordt dan ook zowel onder werktijd als in de vrije tijd gebruikt. 25% van de deelnemers geeft aan dit te doen op een rustig moment tijdens werktijd, 65% thuis als ze even niets anders te doen hebben of tussendoor als ze ergens op wachten (de trein of bus bijvoorbeeld). In tegenstelling tot klassiekere GCP trainingen gaat het leren via de Powerapp dus in veel mindere mate ten koste van werktijd! 

Manier van leren.

Stel dat je helemaal nog moest starten met leren over de WMO, GCP, EU CTR en de VGO, en je hebt de beschikking over de volgende leermiddelen: e-learning en myGCP Powerapp. Hoe zou je je leerproces dan het liefste indelen om aantoonbaar gekwalificeerd te raken? Deze vraag legden we de deelnemers van onze pilot voor. Ruim 60% koos ervoor om eerst een e-learning te doen en vervolgens de kennis bij te houden via de Powerapp. Hiermee zijn we aan de slag gegaan. We kijken hoe we onze e-learnings kunnen aanpassen, zodat ze naadloos aansluiten op de Powerapp. Al zit alle leerstof van de e-learnings óók in de Powerapp, de nieuwe manier van leren is blijkbaar toch wennen voor veel gebruikers. Onderzoekers met veel GCP ervaring zullen sowieso veel tijd besparen met gebruik van de app, omdat zij sneller door de vragen heen gaan. 

Tijdsinvestering. 

Wij kunnen niet voor de deelnemers bepalen hoeveel tijd ze in de app willen steken. We willen voorkomen dat de tijdsinvestering met de myGCP Powerapp groter wordt dan bij klassieke GCP trainingen. Wel willen we dat de kwaliteit omhoog gaat. De totale tijdsinvestering met de Powerapp blijkt vergelijkbaar te zijn met de klassieke trainingen. Ook al is de tijdsinvestering bij sommige gebruikers groter, het is wel efficiënter en gaat minder ten koste van werktijd, omdat de app veel ‘tussendoor’ gebruikt wordt. Juist dit ‘tussendoor’ leren, de korte tijdsinvestering per keer en de herhaling, maken dat de kennis goed wordt opgeslagen én vooral behouden blijft.   

Triggers. 

Het is logisch dat gebruikers van de myGCP Powerapp gestimuleerd moeten worden om hun kennis up-to-date te houden. Met name omdat het noodzakelijk is de app regelmatiger te gebruiken in vergelijking met wat men gewend is bij GCP trainingen. Eén keer per jaar een lange training versus wekelijkse, korte activiteit in de Powerapp. Wij vroegen onze gebruikers welke manieren van “herinnering” zij het prettigst of meest nuttig vonden. Hierbij scoorden de herinnering per mail én de uitnodiging voor een kennisduel erg goed. Leuk om hierbij te vermelden is dat een groot deel van de deelnemers die goede scores haalden met de Powerapp, aangaven dat ze op den duur niet meer getriggerd hoefden te worden, maar dat het gebruik van de app een gewoonte was geworden. 

Wil je reageren? Ben je geïnteresseerd in de myGCP Powerapp? Neem dan contact met ons.