Met de leeromgeving willen we niet alleen een omgeving bieden waar je GCP trainingen kunt volgen, we willen een interactief platform bieden voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek. Het moet een plek zijn waar we kennis en ervaringen kunnen uitwisselen, informatie kunnen vinden en op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen.

Good Clinical Practice stopt namelijk niet bij het eens in de twee jaar volgen van een training – wij vinden dat het een continu gesprek zou moeten zijn. Daarom is ons nieuws niet zomaar ‘ons’ nieuws, maar updates vanuit het hele onderzoeksveld en onderlinge discussies en informatie-uitwisseling.

sneak-peek-nieuws-website3

Nieuws vanuit betrouwbare bronnen

In de leeromgeving vind je straks op één plek relevant nieuws van CCMO, ministerie van VWS en vele andere bronnen. Welke verandering in wetgeving ligt op stapel? Wat betekent de nieuwe Europese verordening straks voor ons? Wat betekent de wijziging in de polis van de proefpersonenverzekering? Maar ook vind je nieuws over nieuwe subsidiemogelijkheden van onderzoeksprojecten.

 

Nieuws uit het veld

Ook kun je als bedrijf of organisatie nieuws plaatsen. Jij bepaalt wie het ziet: alle deelnemers in de leeromgeving, of een specifieke doelgroep. Denk aan nieuws over de implementatie van een nieuwe behandelmethode in je ziekenhuis naar aanleiding van medisch wetenschappelijk onderzoek, de aanstelling van een nieuwe wetenschappelijk directeur of de nieuwe wetenschappelijke gedragscode in je bedrijf. Zo bereik je in één keer iedereen voor wie jouw nieuws relevant is.

 

Verspreiden en verdiepen

Elke deelnemer kan een nieuwsbericht delen via social media of gebruiken als basis voor een discussie rond dit thema. Bij het nieuwsbericht over gewijzigde polis start je bijvoorbeeld de discussie: wat betekent die wijziging in de proefpersonenpolis voor mij als onderzoeker? Moeten we iets in onze procedures in het ziekenhuis veranderen? Deze vraag bespreek je met andere deelnemers en experts. Zo heb je direct een koppeling met de praktijk en helpen we elkaar vooruit.

sneak-peek-nieuws-website4

Wil je bloggen, meeschrijven of op een andere manier meewerken aan onze leeromgeving? We zoeken altijd experts en ervaringen uit het veld. Kijk hier wat jij kunt doen.

Bekijk ook: Sneek Peek: community, Sneek Peek: leeromgeving