Continuous learning is niet zomaar een hippe term. Het staat voor permanente educatie, wat ten opzichte van oudere leermethodes een veel efficiënter manier is om kennis en kwalificaties bij te houden. Je blijft bovendien makkelijker op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wij omarmen deze manier van leren en voeren dit steeds meer door in onze trainingen.

Hiermee doorbreken we direct een oud dogma. Eerst heb je training nodig om kennis op te doen. Daar zijn we het mee eens. Vervolgens wordt de kennis getoetst om een certificaat af te geven. Ook daar gaan we wel in mee. Maar dat het vervolgens klaar is voor de lange duur dat het certificaat geldig is, daar willen we vanaf. We weten namelijk dat opgedane kennis wegzakt. Wat is op den duur dan de waarde van dat certificaat?

Dat opgedane kennis wegzakt zal niemand verbazen. Dit werd in 1885 al onderzocht door de Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus. Hij toonde aan dat, wanneer je kennis niet actief gebruikt, je het meeste van wat je geleerd hebt binnen 24 uur al vergeten bent. Na een week ben je 75% van wat je hebt geleerd vergeten. Dit zien we terug in de ‘vergeetcurve’ van Ebbinghaus.

Door leerstof op gezette tijden te herhalen loopt de curve minder snel naar beneden en is de hoeveelheid kennis die behouden blijft groter. Hierdoor heb je meer kans dat je deze kennis inzet bij jouw werkzaamheden. En daar doe je het toch voor?

De vergeetcurve van Ebbinghaus is van toepassing op kennis die je niet toepast. Kennis en vaardigheden waar je volgens het oude dogma wel voor gecertificeerd blijft. Is dat terecht? Wat ons betreft kan je niet gecertificeerd zijn voor kennis die je niet meer hebt.

Daartegenover staat kennis die je wél gebruikt. Het is niet wenselijk dat leerstof die je beheerst en veel gebruikt, na het verstrijken van de geldigheidsduur van het certificaat opnieuw getraind en gecertificeerd moet worden. Wij vinden dat niet logisch, inefficiënt en een vorm van tijdverspilling. Kostbare tijd in het drukke bestaan van een onderzoek professional.

Om het wegzakken van opgedane kennis te voorkomen en om de kennis die men wel heeft niet opnieuw te hoeven trainen, hebben wij een prototype van een nieuwe leermethode en leerplatform voor GCP training ontwikkeld. Meerdere pilots met de myGCP Powerapp zijn voltooid.

In de Powerapp wordt het principe van continuous learning helemaal doorgevoerd. In korte sessies van 5 tot 10 minuten zorgen we dat kennis wordt opgedaan en behouden, door gebruik te maken van de volgende principes:

MICROLEREN

Kleine stukjes inhoud worden op afwisselende manieren aangeboden. Zelfs met een overvolle agenda is het mogelijk om nog even te leren met de Powerapp, want 5 tot 10 minuten per keer is al voldoende.  

SPACED LEARNING

We herhalen de leerstof en de vragen over tijd, waarbij we gebruik maken van de vergeetcurve van Ebbinghaus. Uit zijn werk blijkt dat kort na de 1e inprenting de leerstof herhaald dient te worden. Daarna moeten de herhalingen steeds verder over de tijd verspreid worden om te zorgen dat de leerstof niet vergeten wordt. Op basis van deze vergeetcurve van Ebbinghaus zijn er slimme algoritmes gebouwd die de juiste kennis op precies het juiste moment herhalen.

SPELEND LEREN

Met de Powerapp hoef je niet bang te zijn voor veel herhaling. De trainingssessies  zijn juist leuk en uitdagend. Plezier is essentieel voor effectief leren. Daarom wisselen we leerstof af met ‘question based learning’ én met vormen van het revolutionaire ‘serious gaming’. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld kennis duels doen met collega’s, waarbij niet alleen het juiste antwoord, maar ook de snelheid van antwoorden telt. Wie in jouw organisatie heeft het snelst kennis over GCP paraat?

PERSONALISATIE

De algoritmes van de myGCP Powerapp zorgen ervoor dat herhaling van vragen gebaseerd is op het goed of fout beantwoorden van eerdere vragen. Vooral de fout beantwoorde vragen komen vaker terug, al dan niet in een andere vraagvorm. De goed beantwoorde vragen schuiven verder op in de tijd. Zo focust de app automatisch op dat wat je nog niet weet en besteed je minder tijd aan wat je al wel weet. Heel efficiënt! 

ROL SPECIFIEK AANBOD

De inhoud kan aangepast worden aan de rol die de gebruiker in de onderzoeksgroep heeft. Zo wordt de training nog relevanter en toepasbaarder gemaakt. Je leert niet wat je niet hoeft te weten.

CONTINUOUS LEARNING

De myGCP Powerapp is binnenkort beschikbaar. Binnenkort vertellen we meer over waneer de Powerapp beschibaar zal zijn en klaar is voor gebruik. Wil je er als eerste bij zijn en de Powerapp inzetten voor WMO/GCP herregistratie of GCP training in jouw organisatie? Plan een meeting met Wan Yen voor een plaatsje op de wachtlijst en ontvang een aantrekkelijk aanbod!